Als uitvloeisel van het rapport Duurzame Geesteswetenschappen van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen (Commissie-Cohen) heeft de Minister van OCW per 1 april 2009 het Regieorgaan Geesteswetenschappen ingesteld.

Het Regieorgaan heeft als taak voorstellen van de faculteiten geesteswetenschappen te beoordelen op basis van de daartoe in het rapport Duurzame Geesteswetenschappen geformuleerde criteria. Bij brief d.d. 24 april 2009 aan de Tweede Kamer heeft de Minister aangekondigd voor de versterking van de geesteswetenschappen vanaf 2011 een structureel bedrag van 15 miljoen euro te reserveren, met een oploop van 2 miljoen euro in 2009 en 10 miljoen euro in 2010.
 
De leden van het Regieorgaan zijn:
  • Prof.dr. Frits van Oostrom, Universiteitshoogleraar te Utrecht (voorzitter).
  • Dr. Bernard Al, ex-hoogleraar Franse taalkunde, ex-decaan VUA, ex-lid Raad van Toezicht UvA en ex-lid hoofddirectie Wolters Kluwer Nederland (lid Regieorgaan van 1 april 2009 tot aan zijn overlijden op 19 december 2015).
  • Prof.dr. Doeko Bosscher, hoogleraar moderne geschiedenis RUG, ex-rector magnificus RUG.
  • Prof.dr. Herman de Dijn, em. hoogleraar Geschiedenis van de Wijsbegeerte Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en ex-vice rector KUL (lid Regieorgaan van 1 april 2009 tot 31 december 2010).
  • Mw. Prof.dr. Willemien Otten, Professor of the Theology and History of Christianity The University of Chicago Divinity School.
  • Drs. Leo van Ruijven, ex-directeur Faculteit der Letteren UL en Faculteit der Geesteswetenschappen UvA.

 
De secretaris van het Regieorgaan Geesteswetenschappen is Dennis Smit
(per 1 januari 2011).

1 mei 2015
Download hier het rapport.
16 augustus 2010
Download hier het rapport.
28 oktober 2009
Download hier de Engelse vertaling van Duurzame Geesteswetenschappen.
5 oktober 2009
Download hier het rapport.